Varför syns inte alla mina Record Matches på hemsidan av min släktplats?

Record Matching aviseringen på hemsidan av din släktplats visar det total antalet väntande och bekräftade Record Matches. Antalet som visas på hemsidan inkluderar inte avvisade Record Matches.