Vem kan granska Record Matches?

Om du är släktplatsansvarig för en släktplats och ett släktträd på MyHeritage, får du Record Matches automatiskt.

En släktplatsansvarig kan automatiskt granska alla matchningar. För att se de egentliga dataposterna kan man behöva ett data-abonnemang. Alla släktplatsansvariga kan granska matchningarna från gratis kollektionerna som inkluderas i Record Matching (till exempel: U.S. Naturalization Records and Social Security Index Collections), till vilket inget abonnemang erfordras.

Släktplatsmedlemmar kan också granska listan på Record Matches som upphittats för ditt släktträd. Om någon av dem har ett data-abonnemang kan han eller hon granska den fullständiga dataposten som matchades.

Gäster som besöker din släktplats ser aldrig Record Matches för ditt släktträd.