Vad betyder stjärnorna bredvid min Record Match?

Stjärnorna bredvid en Record Match utgör ett “förtroendepoängbetyg” för varje matchning. De baserar sig på graden av likhet av informationen i dataposten (namnen, datum, fakta, relationer, etc.) med informationen i ditt släktträd.

Record Matching är noggrann, men noggrannheten kommer inte på bekostnad av att hitta färre matchningar (t.ex. bara de uppenbara). Record Matches bedömer om likheten att varje matchning är relevant för en individ i släktträdet, och ger förtroendepoäng för varje matchning baserad på graden av likhet av informationen i dataposten (namnen, datum, fakta, relationer, etc.) med informationen i släktträdet.

Vi har berett ett ytterligare undersystem som vi kallat "Djävulens advokat " som går igenom matchningarna och reducerar förtroendepoängtalet eller avvisar dem som har motsägelsefull information gentemot ditt släktträd, för att reducera falska positiva slutsatser till minimum.

Förtroendepoängsättningen är ett unikt drag i MyHeritage, som visas bredvid varje matchning och omfattar en skala som sträcker sig från en halv stjärna till fem stjärnor.

Du kan sortera matchningar efter poängtal på varje eller filtrera per betyg och endast se på matchningar med högre förtroendepoäng eller utöka sökningen till alla matchningar, troliga eller icke troliga.

Observera: ju högre poäng, desto mindre intressant är eventuellt matchningen! Detta för att en matchning med höga poäng betyder att den historiska dataposten redan matchar mycket information i släktträdet om denna individ. Sålunda bidrar den nya matchningen eventuellt inte med så mycket ny information.

Det kan finnas "genealogiska guldkorn" i lägre poängsatta matchningar där systemet har lite lägre förtroende för matchningens relevans, men det betyder inte att matchningen är mindre intressant eller att den hämtar in mindre information. Snarare saknas det information i släktträdet om denna individ i den grad att det skulle lyfta poängtalet.