Hur bekräftar och avvisar jag Record Matches?

Logga in till din släktplats, flytta din muskursor över Upptäckter fliken och välj 'Record Matches'. 

Här kan du se alla de Record Matches som upphittats för ditt släktträd och sorterats per kollektioner som dataposterna hade upphittats i (standard sortering). Du kan välja att granska matchningar per personer.

Klicka på 'Granska matchningar' för att se resultaten.

Medan du granskar resultaten kan du antingen bekräfta eller avvisa vilken som helst av de listade matchningarna.

Om du skulle vilja granska matchningen i större detalj före dess bekräftelse eller avvisning, klicka på 'Granska matchning'. 

Obs: När en matchning är förestående, visas ‘Granska matchning’ knappen orangefärgad. Den byter till vit genast när matchningen är antingen bekräftad eller avvisad.

Du kan bekräfta eller avvisa matchningen på 'Granska matchning' sidan. 

När du väl har bekräftat en Record Match, kommer en pop-up box att informera dig om att matchningen bekräftats. Klicka på ‘Fortsätt’ för att fortsätta till Extrahera Info sidan, där du kan extrahera information dataposten till individens personliga profil.

Du kan också använda ‘Avvisa alla’ alternativet i nedre kanten av sidan. Åtgärden avvisar matchningar bara på den sida du granskar, om du har mer än en sida av matchningar måste du klicka ‘Avvisa alla’ för varje enskild sida.