Hur kontrollerar jag om jag har full access till dataposter vid Record Matching?

Dataposterna i Record Matches har tagits från miljarder av historiska dataposter i MyHeritage forskningsverktyg SuperSearch.

Om du har ett data-abonnemang som tillåter din access till dataposterna SuperSearch, kan du granska de fullständiga dataposterna i Record Matching.

För ytterligare information om ‘Dataabonnemang’, läs följande FAQ: Vad är ett data-abonnemang?

Du kontrollera om du har full access till SuperSearch (data-abonnemang) genom att logga in till ditt konto på MyHeritage. Flytta sedan din muskursor över ditt namn i högra övre hörnet och välj ‘Mina inköp’.

Om data-abonnemangsektionen visar ‘Aktiv’, har du full access till SuperSearch och Record Matches.

Om du är beställare av WordVitalRecords och erhållit ett kostnadsfritt MyHeritage SuperSearch abonnemang har du gratis full access to alla Record Matches!

Om du inte har ett data-abonnemang och är intresserad i prissättningen, klicka här.