Hur kan jag filtrera mina Record Matches?

Du kan filtrera matchningar enligt vissa kriterier. Du kan temporärt visa bara matchningar med en visst tillförlitlighetsfaktor eller visa enbart matchningar av en viss typ såsom tidningsartiklar eller filtrera dem enligt matchningsstatus (väntar, bekräftad eller avvisad).

Du kan justera filtreringsalternativ och gömma bekräftade matchningar (sålunda visande endast okonfirmerade matchningar) och du kan alltid ta alla matchningarna tillbaka genom att ändra filtreringsalternativen. Det hjälper att bekräfta eller avvisa matchningar du redan har granskat, för att lätt kunna arbeta sig igenom matchningarna.