Om jag har avvisat en matchning kan jag få den tillbaka?

Om du skulle vilja få tillbaka dataposter du tidigare avvisat, kan du göra följande:

Använd dataposternas filtreringsalternativ. Klicka här, om du behöver ytterligare instruktioner och detaljer om filtreringsmöjligheterna.

Börja med att byta filtret för att visa enbart avvisade matchningar och reducera antalet stjärnor till noll.

Klicka på 'Granska matchningar' knappen för att granska enbart de matchningar du avvisat. 

Notera: du kan granska avvisade matchningar sorterade antingen per kollektioner eller per individer. 

Du kan använda “x” (Avvisa knappen) under matchningen för att ångra “avvisa” statusen.