Hur extraherar jag information från en datapost till mitt släktträd?

Med ‘Extrahera Information från dataposter from Records’ funktionen kan du lätt extrahera detaljer du hittar vilken som helst bekräftad/sparad datapost och kopiera dem – med ett klick – i den relevanta profilen i ditt släktträd.

Denna funktion visar bekvämt informationen du hittar i den historiska dataposten och jämför den  med informationen i ditt släktträd, sida vid sida. Den markerar åt dig informationen i dataposten som är nyare eller bättre än den motsvarande informationen i ditt släktträd, vilket refererar till fall där den historiska dataposten innehåller mera detaljerad information än i ditt släktträd.

När du väl bekräftar en Record Match  eller sparat en datapost i SuperSearch, kommer en ny engångs pop-up box att informera dig att matchningen framgångsrikt har bekräftats/dataposten har sparats. Klicka ‘Fortsätt’ för att gå vidare till Extrahera Information sidan.

På ‘Extrahera Information’ sidan klicka på Description: C:\Users\laura.eder\Desktop\screenshots\2014-02-26 15_16_55.jpg pilknapparna för att extrahera informationen du vill ha i ditt släktträd eller på  Description: C:\Users\laura.eder\Desktop\screenshots\2014-02-26 15_17_45.jpg knappen längst ner för att ta ALL ny och förbättrad information med ett enda klick.

Notera att gällande all information du besluter att lägga till ditt släktträd, kan du ändra åsikt och klicka på  Description: C:\Users\laura.eder\Desktop\screenshots\2014-02-26 15_16_55.jpg knappen igen för att ångra åtgärden.

Du kan också flytta din muskursor över vilket fält som helst i ditt släktträd (på sidans högra sida) och klicka på pennikonerna för att editera varje fält och mata in ytterligare detaljer manuellt ifall du så önskar.

Vid behov kan du lägga till noteringar, citat eller annat.

Du kan också lägga till nya individer till ditt släktträd från dataposterna du erhållit, om inga motsvarande individer kunde upphittas i ditt släktträd. För ytterligare detaljer läs följande FAQ: Hur kan jag lägga till nya släktträdsprofiler från historiska dataposter?

Mer än så, du kan extrahera all information som upphittats i alla dataposter i en mångfald av profiler i ditt släktträd 

För att göra detta klicka på 'Vill du extrahera alla?' knappen i slutet av varje extraheringssida.

Notera att om du väljer att extrahera allt, kommer den att extrahera information till alla existerande personer som visas i listan och den kommer också att skapa nya profiler för personer som inte ännu finns i ditt släktträd – för ytterligare information om detta, läs följande FAQ: Hur kan jag lägga till nya släktträdsprofiler från historiska dataposter?

Om du inte vill att någon speciell information läggs till ditt släktträd, granska informationen som överförts till profiler på högra sidan av displayen (dina släktträdsprofiler) efter att du klickat ‘Extrahera allt’. Du kommer att se all information kopierad till högra sidan markerad ‘Ny’. Använd Description: C:\Users\laura.eder\Desktop\screenshots\2014-02-26 15_16_55.jpgtill omintetgöra den kopierade informationen före du sparar den till ditt släktträd. 

När du är färdig, skrolla ner på webbsidan tills du kommer till slutet och klicka på ‘Spara till släktträdet’ knappen för att spara informationen i ditt släktträd.