Hur kan jag lägga till nya släktträdsprofiler från historiska dataposter?

När en datapost innehåller information om många släktingar, är det möjligt att det finns en person i dataposten med ingen motsvarande släkting i ditt släktträd. Du kan nu välja att lägga till en ny släkting till släktträdet och bygger till på trädet, baserat på den information som fanns i dataposten.
 
Hur fungerar det?
 
Efter att ha sparat en datapost som upphittats med SuperSearch eller efter att ha accepterat en Record Match, kan du extrahera informationen från dataposten till en släktträdsprofil. För ytterligare information klicka på denna FAQ: Hur extraherar jag information från en datapost till mitt släktträd?
 
1) På Extrahera Info sidan, se listan på alla släktingar som är inkluderas inkluderade i samma datapost, under sektionen om huvudpersonen. Helt enkelt skrolla ner i sidan för att se informationen om släktingarna.
 
 
Du kan enkelt växla mellan släktingarna som inkluderats i dataposten. Använd indexet till vänster (vårt smeknamn på den är: “Hissen”) för att välja en individ som nämns i dataposten och granska deras information. För muskursorn över varje bild i indexet för att se deras namn och hur de är besläktade med personen i dataposten:
 

 
2) Om ingen motsvarande person hittas uppmanas du att lägga till en ny profil till ditt släktträd eller välja den motsvarande individen manuellt och kopiera all hans/hennes information till den nya profilen. 
 
 
3) Välj att extrahera informationen till ditt släktträd för varje besläktad individ eller välj att extrahera informationen för ALLA besläktade individer genom att klicka på knappen under ‘Extrahera alla?’.
 
 
Att klicka på ‘Extrahera alla?’ knappen extraherar inte bara alla information till ditt släktträd för existerande personer, nya profiler skapas för personer som inte ännu existerar i ditt släktträd och föreslås åt dig ovan. All deras information kopieras i de nya profilkorten och de nya profilkorten läggs till ditt släktträd.
 
4) Färdig? Klicka den gröna ‘Spara till släktträdet’ - knappen för att spara alla information.
 
Obs: För att dra full nytta av Extrahera info funktionen, erfordras ett Data-abonnemang.
 
Saknar du det? Välj från vårt urval av alternativ vilket inkluderar obegränsad tillgång till alla historiska dataposter på SuperSearch.