Record Matches

Behöver jag ett abonnemang för att få tillgång till Record Matches?

Record Matches funktionen körs gratis för vem som helst som har ett eller flera släktträd på MyHeritage. Att granska matchningar

Hur kontrollerar jag Smart Matches™ och Record Matches med hjälp av MyHeritage appen?

Med den senaste versionen av MyHeritage appen för mobiler, kan du granska och bekräfta (eller avvisa) Smart Matches™ och Record matches

Vad är Record Matching?

Record Matching teknologin hittar automatiskt matchande historiska dataposter för ditt släktträd, från vår växande samling

Vem kan bekräfta eller avvisa Record Matches i mitt släktträd?

Om du är släktplatsansvarig och har köpt ett data-abonnemang kan du bekräfta eller avvisa vilkensomhelst Record Matches du tar emot.

Hur extraherar jag information från en datapost till mitt släktträd?

Med ‘Extrahera Information från dataposter from Records’ funktionen kan du lätt extrahera detaljer du hittar vilken som

Varför är somliga av mina Record Matches “inte listade”?

Record Matches visas enligt de filter du ställt in. Om somliga dataposter visas som “inte listade” betyder det att de inte är

Vad händer om jag inte får några Record Matches?

Record Matches are based upon the data provided in the historical records in SuperSearch. Om du inte får en särskild matchning du väntat

Varför syns inte alla mina Record Matches på hemsidan av min släktplats?

Record Matching aviseringen på hemsidan av din släktplats visar det total antalet väntande och bekräftade Record Matches. Antalet som

Vem kan granska Record Matches?

Om du är släktplatsansvarig för en släktplats och ett släktträd på MyHeritage, får du Record Matches automatiskt.

Hur får jag Record Matches?

Record Matching jämför intelligent de en miljard släktträdsprofilerna med mer än 6 miljarder historiska dataposter på

Hur är det med Record Matching och integritet?

Record Matching jämför automatiskt individerna i ditt släktträd med miljarder av historiska dataposter i MyHeritage SuperSearch

Vad betyder stjärnorna bredvid min Record Match?

Stjärnorna bredvid en Record Match utgör ett “förtroendepoängbetyg” för varje matchning. De baserar sig på

Hur är det med Record Matching och integritet?

Record Matching jämför automatiskt individerna i ditt släktträd med miljarder av historiska dataposter i MyHeritage SuperSearch

Kan jag stänga av Record Matches?

För tillfället är det inte möjligt att stänga av Record Matches för online släktträd eller släktträd som

Hur bekräftar och avvisar jag Record Matches?

Logga in till din släktplats, flytta din muskursor över Upptäckter fliken och välj 'Record Matches'.  Här kan du se

Hur kontrollerar jag om jag har full access till dataposter vid Record Matching?

Dataposterna i Record Matches har tagits från miljarder av historiska dataposter i MyHeritage forskningsverktyg SuperSearch. Om du har ett data-

Hur får jag Record Matches?

Record Matching jämför intelligent de en miljard släktträdsprofilerna med mer än 6 miljarder historiska dataposter på

Är Record Matching gratis?

Record Matching jämför intelligent över en miljard släktträdsprofiler med mer än 6 miljarder på SuperSearch och hittar

Om jag har avvisat en matchning kan jag få den tillbaka?

Om du skulle vilja få tillbaka dataposter du tidigare avvisat, kan du göra följande: Använd dataposternas filtreringsalternativ.

Hur kan jag filtrera mina Record Matches?

Du kan filtrera matchningar enligt vissa kriterier. Du kan temporärt visa bara matchningar med en visst tillförlitlighetsfaktor eller visa

Hur kan jag lägga till nya släktträdsprofiler från historiska dataposter?

När en datapost innehåller information om många släktingar, är det möjligt att det finns en person i dataposten med ingen