Varför kan jag inte publicera i FTB 7.0? Var finns optionen 'Publicera'?

Du kan fortfarande publicera ditt släktträd till släktplatsen. I Family Tree Builder 7.0, har ‘publicera’ möjligheten bytts till ‘Synk’.

Description: Click to view photo in full size

Du kommer nu att kunna editera ditt släktträd på mjukvaran och också på online släktplatsen – och bägge sykroniseras med den andra!

För att lära dig mera om skillnaderna mellan Synkronisering och Publivering, läs FAQ: Vad är skillnaden mellan "Synkronisera" och "Publicera"?