Hur påverkar synkroniseringen min integritet eller mina släktträds integritet?

När ett släktträd synkroniseras från Family Tree Builder till online släktplatsen, kan den granskas online och editeras av skaparen av släktplatsen. Om du vill låta släktplatsmedlemmar editera ditt släktträd, läs följande FAQ:

Kan min släkt editera ett synkroniserat släktträd?

Ditt släktträd visas åt dina släktplatsmedlemmar och gäster enligt integritetsinställningarna på din släktplats.

Kom ihåg att du har full kontroll över vem som kan granska eller lägga till information till släktplatsen.

För att editera integritetsinställningarna, läs följande FAQ:

Hur försäkrar jag mig om att all min släktplatsinformation hålls integritetsskyddad?

NOTERA:

Släktträd som skapats i Family Tree Builder mjukvara är avsedda att synkroniseras till en släktplats och kan bäst erfaras genom synkronisering.

Om du väljer att inte synkronisera är det en mängd funktioner du inte kan fullt utnyttja inom programmet, såsom Smart Matching, Records Matching, Väntade evenemang och en profilsida från Släktplats sektionen och annat.

Synkronisering fungerar också som online säkerhetskopiering av ditt släktträd. Ifall släktträdet på din dator går i kras, kan du enkelt ladda ner ditt släktträd från din online släktplats. Detta är en ovärderlig del av synkroniseringen som beskyddar resultatet av ditt hårda arbete.

Du välja att hålla släktträdet för dig själv och inte synkronisera det till din online släktplats.

För att stänga av synkroniseringen, läs följande artikel: Kan jag välja att inte synkronisera mitt Family Tree Builder släktträd med m?