Hur synkroniserar jag vissa grenar i mitt släktträd?

För att synkronisera bara vissa grenar i ditt huvudsläktträd, gör följande: 
 
Öppna ditt släktträd i Family Tree Builder.
 
Gå till ‘Synkronisera (publicera)’ menyn i den översta menybalken och välj ‘Synkroniseringsinställningar’.
 
 
Klicka ’Avancerade inställningar‘.
 
Description: C:\Users\anna\AppData\Local\Temp\SNAGHTML164654e.PNG
 
Under ‘Personer att ladda upp’ sektionen välj ‘Specifika personer väljs nedan’ och klicka på ‘Välj personer’ knappen.
 
Description: Click to view photo in full size
 
En lista på individerna i ditt släktträd presenteras.
 
Description: Click to view photo in full size
 
För att lägga till en person, märk ut namnet i listan och klicka ‘Välj’. Du vill antagligen välja den äldsta släktingen i släktträdet för att få med hela grenen.
 
Nu visas alternativet ‘Välj personer att ladda upp’:
 
Description: Click to view photo in full size
 
Du borde nu se namnet på den person du just lade till på listan. Genom att klicka på ‘Editera’ knappen ger dig möjligheten att inkludera förfäder, ättlingar och makar, vilken kombination som helst av dessa tre eller bara den specifika personen.
 
Du kan lägga till ytterligare personer genom att klicka på ‘Lägg till’.
 
När du har slutat med att lägga till personer till en specifik gren, klicka OK för att gå tillbaka till Synkroniseringsinställningar screenen:
 
 
Klicka på ‘Synkronisera nu’. Detta kommer att synkronisera en specifik gren av ditt huvudsläktträd med släktplatsen. Detta betyder att endast profiler av de valda personerna visas på släktplatsen som ett resultat av synkroniseringsprocessen. Samtidigt kommer det inte att påverka ditt huvudsläktträd i Family Tree Builder, du kommer fortfarande att bibehålla alla data i ditt Family Tree Builder släktträd. 
 
Viktigt: Om du tidigare valt att synkronisera specifika personer till släktplatsen (men inte alla personer), och om du sedan väljer en ny grupp av personer att synkroniseras till släktplatsen, kommer bara dessa personer att visas på släktplatsen som ett resultat av denna ny synkronisering. Profiler på personer som tidigare synkroniserats avlägsnas från släktplatsen (men förbli som de är i FTB). Detta alternativ skapar inte ett separat släktträd.
 
Om du någon gång vill synkronisera hela släktträdet igen, försäkra dig om att du byter synkroniseringsinställningarna tillbaka igen till att synkroniseringen omfattar alla personerna i släktträdet.