Kan jag använda Family Tree Builder från två olika datorer?

Vi rekommenderar inte att man arbetar på samma projekt i Family Tree Builder mjukvara på två olika datorer.

Synkroniseringsfunktionen synkroniserar alla ändringar som gjorts i ditt projekt i Family Tree Builder till din online släktplats och alla uppdateringar som gjorts i ditt släktträd på släktplatsen tillbaka till mjukvaran.

När du arbetar med Family Tree Builder mjukvara installerad på två olika datorer, kommer uppdateringarna du gör på dator att uppdatera din online släktplats, men kommer inte att uppdatera det projekt som är öppet i mjukvaran på dator B (inte ens efter en synkronisering).

När du försöker synkronisera ditt släktträd från dator B, kommer den inte att vidkänna uppdateringarna på släktplatsen.

Om du önskar arbeta med ditt projekt på mera än en dator, rekommenderar vi starkt att du installerar Family Tree Builder mjukvaran på din huvuddator och använder online släktplatsen till att editera ditt släktträd medan du arbetar på din andra dator/datorer eller mobil.

På detta sätt kommer alla förändringar du gör med andra datorer att synkronisera tillbaka till mjukvara på din huvuddator.