Varför synkroniserar mina bilder från Family Tree Builder inte med släktträdet online?

Det kan finnas två orsaker till att dina fotografier inte har synkroniserats från Family Tree Builder (FTB) till ditt online släktträd.
 
I. Dina inställningar är inställda på att synkronisera bara vissa fotografier: 
 
För att konstatera om detta är fallet:
 
1.Öppna ditt projekt i Family Tree Builder mjukvaran. 
 
2.Klicka på ‘Synkronisera (Publicera)’ i den översta menybalken.
 
3.Klicka på ‘Synkroniseringsinställningar …’:
 
 
4.Klicka på ‘Avancerade inställningar’ knappen:
 
Description: C:\Users\anna\AppData\Local\Temp\SNAGHTML339dab5.PNG
 
5.Välj ‘Alla fotografier’ alternativet:
 
Description: C:\Users\anna\AppData\Local\Temp\SNAGHTML33a898a.PNG
 
6. Klicka ‘OK’ och synkronisera ditt projekt igen.
 
II. Ett specifikt fotografi har avlägsnats från ditt släktträd online:
 
Om du har avlägsnat ett fotografi från din släktplats kommer Family Tree Builder inte att synkronisera detta fotografi igen.
 
För att återsynkronisera detta fotografi måste du öppna ditt projekt i Family Tree Builder mjukvaran.
 
1.Gå till ‘Fotografier’ sektionen av ditt släktträd genom att klicka på ‘Fotografier’ knappen på huvudverktygsbalken.
 
 
2.Sök upp det specifika fotografiet du vill återsynkronisera till och dubbelklicka på det:
 
Description: C:\Users\anna\AppData\Local\Temp\SNAGHTML347f344.PNG
 
3.I fönstret som öppnas, ta bort krysset från ‘Detta fotografi har raderats ut från släktplatsen’:
 
 
4.Synkronisera projektet.