Kan jag synkronisera mitt släktträd automatiskt i Family Tree Builder 7.0?

Din Family Tree Builder och online släktträd kommer automatiskt synkronisera med varandra var 24 timme, även om din Family Tree Builder är avstängd (så länge som din dator är påkopplad!). Synkronisering sker var gång du sparar du sparar ditt projekt.
 
Fotografier och taggning av foton som läggs till av medlemmar på släktplatsen kommer också att bekvämt synkroniseras till ditt projekt på Family Tree Builder.
 
För att utnyttja automatisk synkronisering, bör du försäkra dig om att inställningarna är de rätta genom att göra följande:
 
Öppna din Family Tree Builder mjukvara.
 
Klicka på ‘Verktyg’ i den översta menybalken och välj ‘Alternativ’. 
 
 
I fönstret som uppenbarar sig, klicka ‘Synkronisera’ på vänstra sidan.
 
På den högra sidan, försäkra dig om att parametern ‘Synkronisera projekt automatiskt till min släktplats’ är inställd på ‘Ja’. Klicka på ‘OK’ knappen för att spara dina inställningar.
 
Description: C:\Users\anna\AppData\Local\Temp\SNAGHTML3e5486.PNG