Kan jag avstå från att publicera mitt släktträd i Family Tree Builder på min webbplats?

Du kan välja att inte synkronisera ditt släktträd med släktplatsen på MyHeritage. För att göra det bör du stoppa ‘Automatisk synkronisering’ i Family Tree Builder som beskrivs nedan. 
 
Observera:  Släktträd som skapats i Family Tree Builder mjukvaran är avsedda att synkroniseras till en släktplats och den bästa användarerfarenheten fås genom synkronisering.
 
Om du väljer att inte synkronisera, finns det många funktioner som du inte fullt kan ta del av inom programmet, såsom Smart Matching (smart matchning), Records Matching (datapost matchning), Upcoming Events (kommande händelser) och profilsidan från ‘Släktplats’ sektionen och annat.
 
Synkronisering tjänar också såsom en online backup av ditt släktträd. Ifall släktträdet på din dator kollapsar, kan du lätt ladda ner ditt släktträd från släktplatsen. Detta är en ovärderlig del av synkroniseringen som beskyddar ditt hårda arbete.
 
För att stoppa automatisk synkronisering, gör följande:
 
Öppna din Family Tree Builder mjukvara.
 
Klicka på ‘Verktyg’ menyn i den översta menybalken och välj ‘Alternativ’. 
 

 
I fönstret som uppenbarar sig, klicka på ‘Synkronisera’ på vänstra sidan.
 
Följande till ‘Synkronisera projekt automatiskt till mina släktplatser’ byt till ‘Nej’.  Klicka ‘OK’ för att spara dina inställningar.
 
Description: C:\Users\anna\AppData\Local\Temp\SNAGHTML36b126.PNG
 
Observera: Du kan närsomhelst synkronisera ditt släktträd automatiskt genom att klicka på ‘Synkronisera’ knappen på huvudmenybalken.