Varför ser jag “okända” personer i mitt träd online när jag publicerar från Family Tree Builder?

Det finns två huvudsakliga skäl till att “okända” individer kan visas i ditt träd online när du publicerar det från Family Tree Builder. 
 
1) Integritetsskyddad individ i Family Tree Builder 
 
Öppna ditt projekt i Family Tree Builder. 
 
Sök efter namnet på den person som kommer ut som “okänd” i ditt släktträd. 
 
På personens kort, klicka på 'Editera' knappen och flytta över musens kursor till 'Editera uppgifter om <Namn>'. 

 
I det nya fönster som dyker upp, klicka på 'Mera' fliken. 
Description: Click to view photo in full size
 
På bottnen av fönstret finns det en check box 'Denna person är integritetsskyddad (synkronisera inte till släktplatsen)'.
 
Avlägsna krysset och synkronisera till din släktplats. 
 
2. Visnings- och dataspråk i Family Tree Builder
 
I Family Tree Builder är det möjligt att välja ett visningsspråk och ett dataspråk. 
 
Visningsspråket visas på alla knappar och kommandonamn i programmet. Det påverkar bara Family Tree Builder användargränssnitt och påverkar inte någon information du manuellt matat till släktträdet. 
 
Du kan öppna 'Språk' fönstret genom att gå till 'Verktyg' menyn i den övre verktygsbalken och välj 'Språk'. 
 

 
I det nya fönstret som öppnas kan du se displayens nuvarande inställningar, de primära och sekundära dataspråken. 
 
Description: Click to view photo in full size
 
Problem kan uppstå ifall du byter display språk samtidigt som det primära dataspråket. Detta kommer att skapa ett nytt språk på ditt projekt och fast du lägger till data i samma språk som tidigare, gör du det under det nya dataspråket. Sålunda kommer en del av informationen i ditt projekt att läggas till under ett språk och en del under ett annat språk. 
 
Exempel:
 
Du började ditt projekt i Family Tree Builder på spanska och matade in lite data. Sedan kopplade du om displayspråket till engelska och då byttes också huvud-dataspråket. 
Sålunda lades det nya språket till ditt projekt. Du fortsatte med att lägga till information på spanska men i själva verket lades det till under engelsk språkinställning. Om du nu kopplar språket tillbaka till spanska, ser 'Okänd' i stället för den data du nyligen matat in. 
För fixa till det utan att mata in data manuellt kontakta oss här
 
Notera:
 
Om du vill ha ett tvåspråkig släktträd du kanske är intresserad i att använda vår Översättningsguide för att fylla in det andra språket. Läs följande FAQ för mer information:
 
Hur använder jag Översättningsguiden i Family Tree Builder?