Kan jag lägga till före Kristus datum i släktträdet?

Du kan lägga till före Kristus datum i ditt släktträd manuellt antingen på din släktplats online eller i Family Tree Builder, som visas i exemplen nedan.

Notera: Före Kristus behandlas som fri text. De kan användas till beräkna ålder eller annan släktstatistik.

Om du editerar ditt släktträd online, byt datumformatet till ‘Fri text’ och lägg sedan till datum enligt följande:

Om du editerar dtt släktträd i Family Tree Builder, skriv in datum manuellt och det kommer automatiskt att byta till ‘Fri text’ data format.