Vad skall jag göra för att visa att jag ändrat mitt släktnamn?

Enligt genealogiska 'regler' skall du spara personer med deras födelsenamn. Om en person har ändrat sitt namn, bör du lägga till en Namnändring i hans/hennes personliga kort. 
 
Dessutom bör personens barn födas med det nya namnet och sparas i släktträdet som sådana.
 
Om du skulle vilja lägga till en Namnändring, använd instruktionen i en av följande FAQ: 
 
 
 
* När du lägger in en detalj som beskrivits, välj 'Alla fakta' och sök upp 'Namnändring' i listan. 
 
Dessutom kan du lägga till extra namn genom att editera en persons profil, utnyttjande följande instruktioner. 
 
Om du editerar ditt släktträd online på din släktplats: 
 
Öppna personens kort i släktträdet och klicka på 'Profil' knappen på panelens vänstra sida. 
 
 
Klicka 'Editera profilen' på profilsidan. 
 
 
Här kommer du att kunna utnyttja 'Tilläggsnamn' funktionen. 
 
 
Om du editerar ditt släktträd i Family Tree Builder: 
 
Sök upp personen i släktträdet och dubbelklicka på hans personkort till 'Editera detaljer' fönstret. 
 
Klicka på 'Namn' knappen och lägg till tilläggsdetaljer enligt dina behov.