Hur kan jag avlägsna fotografier från släkttavlan?

Om du skapar en släkttavla med Family Tree Builder:

Klicka på 'Alternativ' ovanför släkttavlan. I fönstret som öppnas kan du utnyttja olika flikar för att editera släkttavlans utseende enligt dina egna preferenser.  

Klicka först på Design-fliken och välj 'Traditionell'. 

Klicka sedan på 'Allmänt' - fliken och byt under 'Personliga fotografier' 'Visa personliga fotografier' till 'Endast om existerar' eller 'Aldrig'.

Klicka 'OK' för att spara ändringar. 

Om du skapar en släkttavla på din släktplats, online:  

Klicka på ‘Avancerade anpassningsalternativ’, för att välja från de avancerade editeringsalternativ som finns tillhanda för din släkttavla. 

Där kan du välja antingen Visa inte personliga fotografier' eller 'Endast om existerar' - alternativet under 'Fotografier'. 

 

 

Du kan också välja en annan stil för släktavlan (17 eller 18), såsom beskrivits här: Hur kan jag redigera stilen på min släkttavla?