Hur sammanslår jag två släktträd?

Det är endast möjligt att sammanslå två släktträdsprojekt med Family Tree Builder. Trots det rekommenderar vi inte att sammanslå stora släktträd, eftersom duplikaten måste avlägsnas manuellt och inkonsekvenser kan förekomma inom släktträdet.

Släktträd sammanslås under Importera GEDCOM processen (klicka här för att lära dig vad en GEDCOM - fil är) i Family Tree Builder. Det första släktträdet används som grund för en sammanslagning och det andra släktträdet sammanslås med basprojektet.

Du måste tillgripa olika strategier beroende på var du ursprungligen skapade de släktträd som du vill sammanslå.

Om båda projekten skapades online:

**Om du inte har Family Tree Builder på din dator, ladda ner den gratis här.

1.     Exportera bägge projekten till var sin GEDCOM - fil från din(a) online släktplatser:  Kan jag exportera en GEDCOM - fil av mitt släktträd på min släktplats?

2.     Importera den första filen till Family Tree Builder: Hur importerar jag en GEDCOM - fil i Family Tree Builder?

3.     Försäkra dig sedan att du öppnar den i Family Tree Builder och börja importen av det andra projektet som en GEDCOM - fil.

4.     I ett av stegen i guiden ställs du inför frågan om du antingen skall importera GEDCOM - filen som ett nytt projekt eller sammanslå den med det projekt som just nu är öppet. Välj ‘Sammanslå till projekt XXXX’ och de kommer att sammanslås.
 

Om båda projekten skapades i Family Tree Builder:

1.     Belsut vilket projekt som skall användas som grund för sammanslagningen.

2.     Öppna det andra projektet och exportera det till en GEDCOM - fil: Hur exporterar jag en GEDCOM - fil i Family Tree Builder?

3.     Öppna det första projektet i Family Tree Builder som kommer att användas som grund för sammanslagningen. 

4.     Börja importen av det andra projektet som en GEDCOM - fil och sammanslå det med det första, såsom beskrevs ovan.

**Före du genomför sammanslagningen av släktträden, ta en säkerhetskopia på bägge så att om slutresultatet inte var tillfredsställande, kan du alltid återgå till dina tidigare släktträd. För att säkerhetskopiera dina projekt, använd ‘Arkiv’ menyn i den övre menybalken och välj ‘Säkerhetskopiera projekt’.

Om ett av projekten skapades i Family Tree Builder och det andra påbörjades online: 

1.     Exportera online släktträdet till GEDCOM - filen: Kan jag exportera en GEDCOM - fil av mitt släktträd på min släktplats?

2.     Öppna det första projektet i Family Tree Builder som du vill använda som basis för sammanslagningen. 

3.     Starta importen av det andra projektet som en GEDCOM - fil och sammanslå det med det första såsom beskrivits ovan.

**Före sammanslagningen av dina släktträd, säkerhetskopiera dem bägge så att om du är tillfreds med slutresultatet, kan du alltid återgå till dina föregående släktträd. För att säkerhetskopiera dina projekt, använd ‘Arkiv’ menyn i den övre menybalken och välj ‘Säkerhetskopiera projekt’.

Hitta och radera duplikat i det sammanslagna släktträdet:

Att sammanslå två släktträd sammanslår inte automatiskt personer som förekommer i bägge sträden. Det betyder att du måste upptäcka duplikat manuellt. Detta kan göras genom att sortera dem i alfabetisk ordning och sedan radera dem: Hur sammanslår jag duplikat i mitt Family Tree Builder projekt?

Du kan också klicka på ‘Verktyg’ i den övre menybalken och välja ‘Kontrollera för duplikat’ för att hitta duplikat i ditt släktträd.

Bind samman personer i det sammanslagna släktträdet:

Notera att sammanslagningsprocessen handlar om att slå ihop två släktträd i samma projekt. Den skapar inte bindningar mellan personer i olika släktträd. För att skapa bindningar mellan personer i de olika träden, se följande FAQ: Hur ansluter jag / ta bort människor i mitt Family Tree Builder träd?

Om det finns likartade personer i två GEDCOM - filer, förblir de duplikat och kommer inte att konsolideras; du måste radera duplikaten manuellt.

Därför rekommenderar vi inte att utnyttja sammanslagningsfunktionen om släktträden är mycket lika och inkluderar många identiska personer. Om detta är fallet med dina släktträd, bör du öppna det bäst uppdaterade trädet och manuellt lägga till de saknade posterna från det andra släktträdet.