Hur ansluter jag / ta bort människor i mitt Family Tree Builder träd?

Om du redigerar ditt träd på nätet, kan du läsa följande artikel: Hur kan jag koppla / lossa befintliga människor i mitt släktträd?

Ibland är det nödvändigt attskapa eller ta bort relationmellanbefintligapersoner i ditt trädutan att lägga till eller ta bort dem.

Här är några exempel när du kan behöva göra så här:

1. Visa äktenskap mellan släktingar (t.ex. bifoga kusiner som makarna utan notering någon av dem i trädet två gånger)

2. Fäst en felaktig anslutning mellan barn och föräldrar

3. Flytta en hel gren i släktträdet

I sådana fall bör du använda'Fäst / Detach'funktion:

"Bifoga", i motsats till "Lägg till", låter dig dra en förbindelselinje mellan två personer som redan finns i trädet.

"Loss" bort detta sammanhang utan att ta bort någon av individerna.

För varje typ av relation det finns ett sätt att koppla in eller koppla:

1. För man och hustru denna funktion finns i menyn "Makar".

2. För barn det ligger i menyn "Children".

3. För föräldrar det ligger i menyn "Föräldrar".

Vänligen läs en av följande artiklar att använda fast / loss-funktionen för en riktig relation:

Hur kan jag fästa och ta bort makar i Family Tree Builder?

Hur kan jag fästa och ta bort barn i Family Tree Builder?

Hur kan jag fästa och ta bort föräldrarna i Family Tree Builder?