Hur gör jag för att barn ordnas efter födelsedatum i Family Tree Builder?

Barn i släktträdet är ordnade efter födelsedatum (om du angett födelsedatum i trädet). 
 
I de fall då det inte finns några födelsedatum, kommer de att ordnas enligt den ordning som de registreras in i trädet. 
 
Om du redigerar ditt släktträd i Family Tree Builder, kan du ställa in ordningen på barnen inne i programmet (denna inställning gäller inte för ditt synkroniserade träd på släktplatsen). 
 
För att ställa in ordningen på syskon i Family Tree Builder, gör följande: 
 
1. Öppna ditt träd i Family Tree Builder på datorn. 
 
2. Öppna "föräldrarnas personliga kort. 
 
3. Klicka på "Edit" -knappen i nedre högra hörnet av "Relationship" i grå ruta nedanför paret. Flytta muspekaren till "Children" och klicka sedan på "Manage children".
 

 
4. I "Edit Family" fönstret väljer du ett av barnen från listan och använder upp och ner pilknapparna på nedre högra hörnet av fönstret för att ändra ordningen för barnen.
 
Description: C:\Users\anna\AppData\Local\Temp\SNAGHTMLd0fa0b.PNG
 
5. Klicka på "OK" för att spara dina ändringar.