Hur lägger jag till styvbarn i Family Tree Builder?

I Family Tree Builder är barn anslutna till en make / maka familj grupp. Det innebär att när en ny make till en av biologiska föräldrar läggs, barnen i det tidigare äktenskapet stannar hos den förra familjegruppen och visas inte som tillhörande familje-gruppen som består av den nya maken / makan. 
 
Du bör lägga personerna enligt följande ordning: 
 
Mor och far A är biologiska föräldrar till ett barn:
 
Description: 1-19-2014 2-01-07 PM - Testing Web Site
 
Om modern har en ny make, som du vill lägga till som styvfar (Fader B), bör du först  visa en skilsmässa / separation av Fader A från modern. Använd följande artikel för att lära dig hur man gör det: Hur lägger jag till en skilsmässa i mitt Family Tree Builder träd? 
 
Sedan kan du lägga till en ny make (Fader B) till modern: Hur lägger jag till fler än en partner i mitt Family Tree Builder träd? 
 
När du lagt till en ny make till modern, kommer barnet fortfarande vara kvar i sina biologiska föräldrars familj-grupp i Family Tree Builder: 
Den tidigare familjegruppen (biologiska föräldrar):
 
Den nya familjen (en biologisk förälder och ny partner) visar inte barnet:
|
 
När du synkroniserar ditt släktträd till familjens plats, kommer den nya maken betraktas som "Styv-förälder" automatiskt.

 
I Family Tree Builder kommer barnet inte att visas i den nya familjegruppen (Mor + Far B), bara i familjen-gruppen för hans / hennes biologiska föräldrar (Mor + Far A).
 
För att visa styvbarn i den nya familjen, behöver du markera barnet i Family Tree Builder som ett adoptivbarn i det nya paret (Mor + Far B). Följ dessa steg för att visa barnet som ett adoptivbarn i den nya familjen: 
 
1. Öppna barnets personliga kort och klicka på knappen "Edit". 
 
2. Flytta musen över alternativet 'Parents' och klicka sedan på 'Attach Parents'.
 
Description: Attach parents 1 - Testing Web Site
 
3. Ett popup-fönster visas, som frågar dig vilken typ av relation du vill ange för barnet med original familjen och den nya familjen. 
 
Välj ‘Existing parents are natural and new parents are adopting’.
 
Description: Attach parents 2 - Testing Web Site
 
4. Du kommer att se en lista över alla familjegrupper (par) som du har i ditt projekt. Hitta "Mor och far B 'familjen och klicka på 'Select'.
 

 
Nu kommert barnet att visasd som ett naturligt barn i "Mor och far A '-familjen och som adoptivbarn till " Mor och far B' -familjen. 
 
När trädet är synkroniserad med din familjs webbplats, kommer du att se en speciell ikon på barnets personliga kort, som visar att denna person förekommer två gånger i trädet på webbplatsen: 
 

 
 
Om du vill veta mer om hur du lägger till adoptivföräldrarna till ett barn, vänligen använd följande FAQ: Hur kan jag lägga till adoptivbarn i Family Tree Builder?
 
Om du redigerar ditt träd på nätet, läs följande artikel: Hur lägger jag till styvbarn till mitt släktträd?