Hur kan jag infoga och avlägsna föräldrar i Family Tree Builder?

Här är några exempel där du kanske behöver infoga / avlägsna föräldrar utan att lägga till dem eller radera ut dem:

1.     När ett barn av misstag fogats till fel föräldrar och du måste flytta barnet till nya föräldrar.

2.     Om du lade till personer i släktträdet, utan att veta att de var föräldrar till en annan individ i ditt projekt men kom på det när du gjorde din             släktforskning.

3.     När barnet adopterades av en morbror/farbror eller en moster/faster (eller någon annan släkting som du redan har lagt in i släktträdet).

För att avlägsna existerande föräldrar från ett barn:
Klicka ‘Edit’ på en persons kort och välj Parents’ och klicka på ‘‘Detach from Parents’.

 

Description: 5 - Testing Web Site

För att foga in föräldrar från en lista av existerande personer i släktträdet:

På ett barns personkort klicka ‘Edit’ knappen och välj ‘Parents’ and klicka på  ‘Attach parents’.

Description: 6 - Testing Web Site

Fönstret med en lista av äkta makar, som existerar i ditt släktträd, öppnas. Välj det äkta paret från listan och klicka ‘OK’. Description: C:\Users\anna\AppData\Local\Temp\SNAGHTML7fe503.PNG

Obs: Om du vill visa både de biologiska föräldrarna och adoptivföräldrarna, skall du inte avlägsna barnet från sina biologiska föräldrar. Använd bara ‘Attach parents’ som beskrivs ovan och foga till föräldrarna. Du uppmanas att välja det korrekta relationsförhållandet.

För mer information om att lägga till adopterade barn eller styvbarn läs följande artiklar:

Hur kan jag lägga till adopterade barn i Family Tree Builder?

Hur kan jag lägga till  styvbarn i Family Tree Builder?