Hur kan jag lägga till och ta bort makar i Family Tree Builder?

Lägga till Make 
 
Med detta alternativ kan du skapa ett make- förhållande mellan två personer som redan finns i ditt släktträd. Till exempel, om två kusiner som redan lagts till trädet faktiskt är gifta, kan du lägga till en som make till den andra. 
 
För att lägga till en make, klicka på 'Edit' -knappen på personens kort. Välj 'Spouses' och klicka på 'Attach a spouse'.
 
Description: 8 - Testing Web Site
 
En lista över personer i släktträdet visas där du kan välja maken att bifoga.
 
Description: 4 - Testing Web Site
 
Ta bort från make 
 
Detta alternativ gör att du kan koppla bort en make från en person. Personen kommer fortfarande att finnas i trädet, men han eller hon definieras inte längre som make till denna specifika person. 
 
För att ta bort en make, klicka på 'Edit' -knappen på personens kort. Välj 'Spouses' och klicka på 'Detach from spouse'.