Hur kan jag infoga och flytta barn i Family Tree Builder?

Här är några exempel på när du kan behöva infoga / flytta barn utan att lägga till eller ta bort dem:

      • När barnet av misstag lagts till fel föräldrar, och du behöver flytta barnet till de nya föräldrarna.

      • Om du har lagt personer i trädet utan att veta att de var föräldrar till en annan individ i projektet och upptäckte det medan du släktforskade.

      • När ett barn adopterades av en farbror eller en faster (eller andra släktingar som du redan lagt i trädet).

För att ta bort befintliga barn från sina föräldrar:

1. I föräldrarnas personliga kort klicka på "‘Edit’ button. Välj ‘Children’ och klicka på ‘Manage children’.

2. I fönstret som öppnas , välj barnet från listan och klicka ‘Detach child’.

Description: C:\Users\anna\AppData\Local\Temp\SNAGHTML6201b6.PNG

För att infoga ett barn från listan av existerande personer i trädet: 

På förälderns personliga kort klicka på knappen ‘Edit’. Välj ‘Children’ och klicka på ‘Attach existing child’.

Fönstret med listan på personer i Ditt släktträd kommer att öppnas. Välj personen från listan och klicka ‘Select’.

Description: C:\Users\anna\AppData\Local\Temp\SNAGHTML15d14bf.PNG

Observera: om Du behöver visa både biologiska och adopterande föräldrar, ska Du inte ta bort barn från de biologiska föräldrarna. Använd bara ‘Attach parents’ alternativet som beskrivet ovan, och lägg till adopterande föräldrar. Du kommer att  få en fråga för att välja rätt relation.

För ytterligare information om att lägga till adopterade barn eller styvbarn läs någon av följande artiklar:

Hur kan jag lägga till adopterade barn till Family Tree Builder?

Hur kan jag lägga till styvbarn till Family Tree Builder?