Hur kan jag lägga till adopterade barn till Family Tree Builder?

Det kan finnas flera fall när Du skulle vilja lägga till barn som adopterade eller styvbarn i Ditt släktträd.

Barn har nya adopterade föräldrar (ej släkt med sina biologiska föräldrar eller släktingar till de biologiska föräldrarna).

Barn har adopterade föräldrar (emedan biologiska föräldrar är okända).

Om du har lagt till ett barn till sina naturliga föräldrar och du nu vill lägga till adopterande föräldrar, som inte är besläktade med resten av familjen, bör du lägga till nya föräldrar åt barnet

1. På barnets personkort klicka ‘Edit’, sedan klicka på ‘Parents’ och välj ‘Add parents’. 

Description: Add parents 1 - Testing Web Site

 

2. Ett pop-up fönster uppenbarar sig, som frågar vilken relation du vill välja för barnet mellan den ursprungliga familjegruppen och den nya familjegruppen.

Välj ‘Existing parents are natural and new parents are adopting’

Description: Attach parents 2 - Testing Web Site

3. I nästa fönster kan du lägga till barnets adoptivföräldrar.

Description: 1 - Testing Web Site

Ifall du fogade barnet till till sina naturliga föräldrar och nu vill foga till adoptivföräldrar, som du redan lagt till trädet (de kan vara de naturliga föräldrarnas släktingar), vidta samma åtgärder som beskrivits i exemplet ovan.

1. På ett barns personkort, klicka ‘Edit’ , sedan på ‘Parents’ och välj  ‘Attach parents’.

Description: Attach parents 1 - Testing Web Site

2. Ett pop-up fönster uppenbarar sig och frågar vilken relation du vill upprätta för barnet med den ursprungliga familjegruppen och den nya familjegruppen.

Välj ‘Existing parents are natural and new parents are adopting’..

Description: Attach parents 2 - Testing Web Site

3. Du presenteras med en lista på alla familjegrupper du har i ditt projekt. Sök upp de önskade föräldrarna och klicka “Select'.

Description: Attach parents 3 - Testing Web Site

Om ett barn bara har adoptivföräldrar och de biologiska föräldrarna är okända, infoga barnet först som ett biologiskt barn i familjegruppen och byt sedan barnets relationsstatus.

1. Öppna barnets personkort, klicka ‘Edit’  klicka sedan på ‘Parents’ och välj  ‘Manage parents’.

Description: Manage parents - Testing Web Site

I ‘Manage parent’s fönstret välj ‘Adopted’ i ‘Relationship’ fältet och spara ändringarna.

Description: Attach parents 4 - Testing Web Site