Hur tar jag bort en anteckning från mitt träd i Family Tree Builder?

I Family Tree Builder tas en anteckning bort i fönstret ”Redigera detaljer”.
 
Öppna trädet i Family Tree Builder och gå till den person från vilken du vill ta bort anteckningen.
 

 
Klicka på knappen ”Redigera” och välj sedan ”Redigera detaljer: <Name>”  i rullgardinsrutan.
 

 
Klicka på fliken ”Noteringar”.
 
Description: C:\Users\anna\AppData\Local\Temp\SNAGHTML6779c3.PNG
 
De anteckningar du har lagt till visas här.
 
Använd pilknapparna för att förflytta dig mellan anteckningarna. Använd knappen ”Rensa noteringar” för att ta bort den valda anteckningen.