Hur sammanfogar jag dubbletter i mitt Family Tree Builder-projekt?

Ta följande steg om en viss person införts två gånger i trädet:

1. Sortera projektets personlista efter förnamn för att enklare hitta dubbletten:
 
Description: Click to view photo in full size
 
2. Gå till personkortet med minst informationsmängd och kopiera noggrant foton, anteckningar, citat m.m. Radera sedan detta kort genom att klicka på ”Redigera” och därefter välja ”Person” och ”Radera person”.
 

 
3. Gå till det återstående kortet för denna person och använd funktionen ”Lägg till” för att koppla samman honom eller henne med alla de personer som kopplades ifrån det raderade kortet.