Hur ändrar jag sättet en kvinnas efternamn visas i Family Tree Builder?

Kvinnors efternamn kan visas på olika sätt i ditt släktträd.
 
För att ändra sättet efternamn på kvinnor visas i ditt träd, gör följande:
 
1. Öppna ditt träd i Family Tree Builder.
 
2. Gå till menyn "Verktyg" i den övre menyraden och välj"Konfiguration".

 
3. Under "Namn" välj ”Efternamn på gifta kvinnor”.
 
4. Välj det alternativ du föredrar och spara ändringarna.
 
Description: C:\Users\anna\AppData\Local\Temp\SNAGHTML9bd2953.PNG
 
Kvinnors giftonamn kan läggas till antingen manuellt eller tas automatiskt från makens efternamn.
 
Om du vill tillåta/inte tillåta programmet att ge kvinnor sina makars efternamn, gör så här:
 
1. Öppna "Namn" i fönstret ”Konfiguration” på det sätt som beskrivits ovan.
 
2. Klicka på alternativet ” Antag att kvinnans namn i gifte är den äkta mannens släktnamn”.
 
3. Välj "Ja" eller "Nej" enligt dina önskemål och klicka på "OK" för att spara inställningarna.
 
Description: C:\Users\anna\AppData\Local\Temp\SNAGHTML9a64af6.PNG
OBSERVERA:
Du kan alltid lägga till enskilda kvinnors giftonamn manuellt. I så fall slutar programmet att ge kvinnan makens efternamn och använder efternamnet du angivit i stället.
För att göra detta, dubbelklicka bara på kvinnans personkort och lägg till giftonamnet i huvudfliken.
 
Description: C:\Users\anna\AppData\Local\Temp\SNAGHTML9a7d174.PNG