Kan mitt Family Builder Tree släktträd redigeras online?

I och med Family Tree Builder version 7.0 eller högre, måste ett släktträd som skapats i Family Tree Builder synkroniseras åtminstone en gång med släktplatsen, för att bli redigerbar online.

Läs följande artikel gällande ytterligare detaljer om redigeringstillstånd: “Hur kan möjliggöra att mina släktplatsmedlemmar kan redigera mitt släktträd online?”

Notera: om ditt släktträd skapats i Family Tree Builder och publicerats med en gammal version av mjukvaran (FTB 6.0 eller äldre), kan den inte redigeras online. I så fall måste du ladda ner den senaste versionen och synkronisera ditt släktträd med släktplatsen. Nu är den redigerbar online.

Du kan ladda ner den senaste versionen Family Tree Builder mjukvara här.