Hur exporterar jag en Gedcom fil från Family Tree Builder?

Du exporterar enkelt en GEDCOM fil med ditt släktträd i Family Tree Builder.
 
Gör så här:
1.Öppna ditt släktträd i Family Tree Builder.
2.Klicka på menyn ”Arkiv” i övre menyraden och välj ”Exportera GEDCOM”.
 
 
 
3.Klicka ”Spara som” för att ge filen ett namn (ditt nuvarande projektnamn blir automatiskt valt).

Description: C:\Users\anna\AppData\Local\Temp\SNAGHTMLb77207.PNG
 
4.Om du har några fotografier kopplade till ditt projekt föreslår programmet att du skapar undermapp och exporterar fotografierna till den.
 
5.Välj plats på din dator för att spara filen, namnge den (eller lämna namnet som det är) och klicka ”Spara”.
 
Description: C:\Users\anna\AppData\Local\Temp\SNAGHTMLb905ae.PNG
 
6.Klicka ”Nästa”.
 
Description: C:\Users\anna\AppData\Local\Temp\SNAGHTMLbdb85a.PNG
 
7. Lägg till information om författare om så önskas (valfritt) och klicka ”Nästa”.
 
Description: C:\Users\anna\AppData\Local\Temp\SNAGHTML17a6f3d.PNG
 
 Om du lagt in data på mer än ett språk i ditt projekt, välj vilket språk du vill exportera datan i.
 
Description: C:\Users\anna\AppData\Local\Temp\SNAGHTMLc60725.PNG
 
 
8.I nästa bild behöver du inte ändra något om du vill exportera hela trädet som det är.
 
Om du vill exportera en GEDCOM fil innehållande specifika grenar av ditt träd, välj ”Inkludera endast valda personer”. För ytterligare detaljer, läs följande artikel: Hur exporterar jag specifika grenar av mitt släktträd i Family Tree Builder?
 
Description: C:\Users\anna\AppData\Local\Temp\SNAGHTMLc32639.PNG
 
 
9.Till sist, klicka ”Öppna mapp” om du vill titta på filen direkt eller ”Avsluta” om du vill fortsätta arbeta med ditt träd.

Description: C:\Users\anna\AppData\Local\Temp\SNAGHTMLb0b241.PNG