Varför saknas städer och vägar för vissa länder i kartvisningen?

MyHeritage.com, tillsammans med många andra webbplatser utnyttjar Google Maps som leverantör för karttjänster i vår mjukvara.

Google Maps webbplatsen (maps.google.com) visar data, som skiljer sig från data som Google erbjuder för annan mjukvara och webbplatser som utnyttjar deras tjänst.

Speciellt vissa land liksom Israel, har Google nyligen avlägsnat platser och namn på städer och gator från sina kartor.

Källor inom Google vidhåller att det är en juridisk angelägenhet som de arbetar med att lösa, men de har inte gett någon tidtabell för när de räknar med att problemet skall vara löst.