Hur hittar och ersätter jag text i mitt träd i Family Tree Builder?

Om du använder Family Tree Builder mjukvara (FTB), kan du hitta och ersätta text för nästan varje fält i släkträdet, med många samtidiga alternativ, såsom matchande gemena eller versal, matchning av ett helt ord eller en del av texten, etc. och val av de fält som skall delta i åtgärden. För att använda denna funktion, följ instruktionerna nedan:
 
1.Öppna Family Tree Builder mjukvaran på din dator. 
 
2.Klicka på ‘Redigera’ menyn i den översta menybalken och välj ‘Sök och Ersätt’. 

 
 
3. ‘Sök och Ersätt’ fönstret dyker upp och du kan mata in den text som du vill finna.
 
4.Fyll i den text som du vill ersätta med i  ‘Ersätt med’ fältet.
 
5.Under ‘Sök i’ alternativet kan du se de texttyper du vill att sökningen skall omfatta. Du kan ändra dem genom att klicka på ‘Välj’ på högra sidan av screenen.  
 
Description: C:\Users\anna\AppData\Local\Temp\SNAGHTML10d47dce.PNG
 
6.Sätt ett bock i den box eller boxar, som markerar den kategori i vilken den önskade texten skall upphittas, i det fönster som öppnas och klicka sedan på ‘OK’ knappen. 
 
Description: C:\Users\anna\AppData\Local\Temp\SNAGHTML10d289c0.PNG
 
 
7.Klicka på 'Sök’ button. 
 
Resultatet visas i en tabell i ett litet fönster. Markera boxen eller boxarna som motsvarar den text du önskar att ersätta och klicka på ‘Ersätt’ knappen. 
 
Description: C:\Users\anna\AppData\Local\Temp\SNAGHTML10d67047.PNG