Hur lägger jag in Att-Göra åtgärder i Family Tree Builder?

Du kan nu lägga in uppgifter som bör göras i din forskning och assoociera dem med personer och platser; organisera de följande steg du måste ta i din forskning och prioritera dem. Det hjälper dig att förverkliga din genealogiforskning mycket effektivare genom att finna alla de uppgifter som kan associeras till en specifik person eller plats.
För att skapa nya Att-Göra åtgärder i Family Tree Builder (FTB), följ instruktionerna nedan:
 
1.Öppna Family Tree Builder mjukvaran på din dator. 
 
2.Klicka ‘Visa’ i översta menybalken och välj ‘Åtgärder’. 
 
 
3.‘Hantera Att-Göra åtgärder’ fönstret öppnas. För att lägga till en ny Att-Göra åtgärd, klicka på knappen ‘Ny åtgärd’.
 
Description: C:\Users\anna\AppData\Local\Temp\SNAGHTML10756ebf.PNG
 
 
4.Fönstret i vilket du kan lägga till den nya åtgärdens detaljer öppnas:

Description: C:\Users\anna\AppData\Local\Temp\SNAGHTML107aac1d.PNG
 
 
 
5.För att associera åtgärden med en specifik persson, klicka på ‘Lägg till’ knappen under ‘Lägg till personer associerade med denna åtgärd:’
Du kommer att se en lista på alla personer i dit släktträd. Välj den rätta personen från listan och klicka ‘Välj’. 
 
Description: C:\Users\anna\AppData\Local\Temp\SNAGHTML107bf1e3.PNG
 
6.Klicka ‘OK’ för att spara åtgärden och sedan ‘Klar’ för att stänga ‘Hantera Att-Göra åtgärder’ fönstret. 
 
När en person i ditt projekt har åtgärder associerade med dem kommer du att se följande ikon i deras kort i projektet:
 
Description: Click to view photo in full size
 
Genom att klicka på ikonen kommer du till ‘Hantera Att-Göra åtgärder’ visande åtgärder associerade med denna specifika individ. 
 
För att markera att du har kompletterat forskningen för denna individ i ditt släktträd, dubbeklicka på personen i trädet  för att få fram ‘Editera detaljer’ fönstret. 
 
Välj ‘Mera’ fliken och sätt en bock i ‘Forskningen för denna person är komplett’ boxen. 
 
Description: C:\Users\anna\AppData\Local\Temp\SNAGHTML10a287cc.PNG
 
Om du har någon aktiv Att-Göra åtgärd för den utvalda personen, uppmanas du att bekräfta att du vill markera att forskningen är komplett. 
 
Klicka ‘OK’ och du kommer att se följande ikon i individens kort:
 
Description: Click to view photo in full size
 
Att klicka på ikonen tar dig tillbaka till ‘Forskningen är komplett för denna person’ boxen och den kan återställas där.