Hur använder jag översättningsguiden i Family Tree Builder?

Du kan skapa ett släktträdsprojekt i flera olika språk i Family Tree Builder mjukvaran. 

Om du skulle vilja ha ditt projekt i mer än ett språk kan du använda Översätningsguiden för att översätta existerande data till det nya språket.

Observera: bara namn, släktnamn och platser kan översättas med hjälp av denna guide. Om du har några anteckningar, måste de översättas manuellt.

För att översätta alla projekt data från ett språk till ett annat, gör följande:

1. I ‘Verktyg’ menyn, välj ‘Översättningsguide’.

2. Följande fönster visas:

Description: Put tooltip here

Här ser du det föreslagna språkparet för översättning av dina data:

Under ‘Översätt från: (källspråket)’ klicka ‘Byt språk’ och välj källspråket. Data kommer att översättas från detta språk.

Under ‘Översätt till: (målspråket)’ klicka ‘Byt språk’ och välj till vilket språk data skall översättas. Klicka ‘Nästa’ för att fortsätta.

Notera: Om du tidigare har lagt in data på källspråket och vill att de nya översättningarna skall ersätttas av nya översättningar som skall läggas in av Översättningsguiden, sätt in bock vid ‘Ersätt existerande översättningar’ alternativet.

3. Klicka ‘Nästa’ för att börja översättningen. När översättningen är färdig visas följande fönster:

Description: Put tooltip here

Dett fönster visar antalet förnamn, släktnamn och ortsnamn som översatts från kll- till målspråket och antalet fält som lämnats oöversatta i målspråket. Du kan klicka på ‘Rapport’ knappen för att spara dessa översättningsresultat i en fil för vidare granskning.

4. Klicka ‘Nästa’ för att visa ett fönster som listar de namn och orter som inte översatts, vilket tillåter dig manuellt översätta.

5.  Klicka på vilket fält som helst för att skriva in översättningen.

Notera: om ett namn eller ett efternamn förekommer mer än en gång i ditt släktträdsprojekt, behöver du skriva in det bara en gång i Översättningsguiden i målspråket. Den översätts i alla fält där det använts.

6. Klicka ‘Nästa’ för alla din manuella översättningar skall komma i kraft i ditt projekt. Klicka ‘Klart’ när du är färdig.