Hur tilldelar jag på nytt ett DNA-kit till en släktmedlem i mitt släktträd?

Om du har tilldelat ett DNA-kit till en fel individ, kan du tilldela kiten på nytt på följande sätt:

1. Logga in på din släktplats.

2. Sväva med musen över ‘DNA’ fliken och klicka på ‘Hantera DNA kit’:

 

3. Du kommer att se alla de DNA-filer du har laddat upp och/eller köpt via MyHeritage DNA.

4. Klicka på punkterna  till höger om varje kit, för att se de olika alternativen, och klicka sedan ‘Tilldela på nytt’:

5. I fönstret som kommer upp, skriv in namnet på den individ som du vill tilldela DNA-kittet till:

6. Välj den rätta individen från de förslag som kommer upp.

7. Försäkra dig om att du fått tillåtelse av personen ifråga att du får administrera hans/hennes DNA-data och kryssa sedan boxen

8. Klicka ‘Spara’.

Det var allt! DNA-kittet har nu tilldelats denna person.