Hur skall jag använda DNA-kittet hemma?

Se på denna korta video för att se hur du använder DNA-kittet och extrahera ett DNA-prov från en enkel kindsvabb!