Hur aktiverar jag ett DNA-kit köpt för en släktmedlem?

Om du har beställt DNA-kit för släktmedlemmar, kan de antingen aktivera sitt eget kit eller ge dig tillåtelse  att aktivera deras DNA-kit för dem från sidan www.myheritage.se/dna/activate

Om de önskar att aktivera sitt eget kit, anmodas de att registrera sig hos MyHeritage gratis före aktiveringen. När de väl har registrerat sig hos MyHeritage, kan de administrera sitt eget DNA-kit.

Om de släktmedlemmar vilkas DNA har testats skulle önska att du skulle administrera deras DNA-kit, kan du aktivera deras kit enligt följande:

1. Besök sidan www.myheritage.se/dna/activate

2. Logga in med din vanliga MyHeritage emailadress och lösenord – om du har flera MyHeritage konton, försäkra dig om att du loggat in dig med detaljerna på det konto du köpt kittet/kitten från, så att du kan följa och administrera DNA-provet.

 

3. Mata in aktiveringskoden som du kan finna på sidan av de bägge små flaskorna eller på baksidan av kit förpackningen som din släktmedlem fått.

 

Notera: försäkra dig om att du matar in den aktiveringskod som tilldelats den släktmedlem vars DNA kommer att testas. Om inte, kommer denna persons DNA att tilldelas dig vilket leder till felaktiga resultat och matchningar.  

4. Klicka på ‘Fortsätt’.

5.  Under frågan ‘Vems DNA testas med detta kit?’, välj ‘Någon annans’:

6. Börja skriva in namnet på den släktmedlem såsom du skrev in det i släktträdet.

7. Bland de individer som finns på förslag, klicka på namnet på den släktmedlem vars DNA kommer att testas.

Om du inte har ett släktträd eller om den person som skall testas inte finns i ditt släktträd, skriv helt enkelt in hans/hennes grundinformation såsom visas nedan:

 

8. Försäkra dig om att du läser och accepterar Överenskommelsen gällande Servicevillkor och Samtycke och att du fått tillåtelse av släktmedlemmen att administrera hans/hennes DNA-kit. Kryssa boxarna och klicka ‘Aktivera’ för att aktivera kittet.

Om du har flera kit att aktivera för andra släktmedlemmar, gå tillbaka till sidan www.myheritage.com/dna/activate och påbörja processen på nytt.  

För ytterligare instruktioner om hur man skall administrera flera än ett DNA-kit, läs: Hur administerar jag flera DNA-kit?

Om du har problem med att aktivera ditt DNA-kit läs den här artikeln: Vad skall jag göra om jag inte kan aktivera ett DNA-kit?