Vad är ett MyHeritage DNA-kit?

Ett MyHeritage DNA-kit är ett autosomalt DNA-test för genetisk genealogi, utvecklad för upptäckt och identifiering av släktingar och förfäder, genom DNA-matchningar med MyHeritage' genealogiskt matchande databas.

Människan har 23 kromosompar. De 22 första kromosomparen kallas för 'autosomala' kromosomer. Ett autosomalt DNA-test tittar på dessa 22 kromosompar och försöker identifiera matchande segment mellan olika individer. Om två eller fler individer delar samma DNA-segment betraktas de som en 'DNA-match' och är troligtvis släkt (nära eller avlägsen). Dessa länkade DNA segment bestå av DNA-markörer som kallas SNP (snips). SNP utgör grundstenen för ett autosomalt DNA-test.

Ett autosomalt DNA test fungerar genom att identifiera ett konsekutivt antal av delade och länkade SNP. De används för att de ändras mycket mycket långsamt med tiden. När du  ärver ditt DNA från bägge dina föräldrar, överförs deras SNP i allmänhet oförändrade till dig. På grund av denna långsamma ändring, när du du och en annan person bägge delar ett antal SNP på samma kromosom, att detta DNA-segment måste ha ärvts från en och samma källa , en gemensam förfader.

Om du skulle vilja testa ditt DNA med MyHeritage DNA, besök följande sida: www.myheritage.se/dna