Vad betyder procentandelen för delade DNA?

Alla personer delar 99.9% av deras DNA sekvenser och endast resterande 0.1% innehåller skillnader från person till person.

Delat DNA: Visar procentandelen av DNA som överlappar mellan dig och den andra personen. Inom parentes kan du se längden på totalt delat DNA i centiMorgans (cM) — liksom meter eller miles, detta är den enhet som beskriver längden på DNA-segment. Att se hur mycket delat DNA som du och din matchning har gemensamt är det enklaste sättet att få en känsla av hur nära relaterade ni förmodligen är. Till exempel syskon delar ett genomsnitt av 50% av deras DNA, och procentandelen minskar då relationen blir mer avlägsen.

Detta är den mest betydelsefulla parametern för att uppskatta graden av relationen. Generellt sett ska syskon dela ~ 50% av deras DNA, och de procentuella halverar med varje fallande grad av relation.

Den mest avlägsna relationen vi beräknar är upp till 5e kusin.