Måste jag ha ett familjeträd för att få DNA-matcningar?

Varje MyHeritage användare kan ladda upp sin DNA-fil till sin användarprofil, och få matchningar med andra MyHeritage användare som har laddat upp sina resultat.

Webadministratörer för familjesidor can också ladda upp DNA data för sina släktningar.

Vänligen notera: Om du har bjudit in en familjemedlem som medlem i din sida, men denna person inte har ett personkort i trädet, måste du först skapa ett personkort i trädet och associera denna person till kortet.

Vänligen läs följande FAQ för att lära dig hur man associerar dina medelmmar till ditt träd: Hur associerar jag en släktplatsmedlem till släktträdet på min webbplats?

DNA-matchningar visar möjliga relationer mellan två människor och deras gemensamma DNA-uppgifter.

De visar också detaljer från släktträdet, så att du kan upptäcka nya grenar och använda ytterligare information för att godkänna DNA matchningar.

Om de matchande personerna har lagts till i ditt träd, kommer det att vara möjligt att se deras personkort i trädet genom DNA-matchningen, och spåra relationen mer exakt.

Om du ännu inte har skapat ditt träd, väligen läs följande text: How do I create my family tree on MyHeritage?