Hur kan jag få bättre DNA-matchningsrsultat?

Varje person ärver olika segment från sina föräldrar. Därmed är varje persons DNA olika och de överlappande segmenten för andra familjemedlemmar är väldigt användbaraför DNA-matchningsresultat och generellt för din släktforskning.

Vi rekomenderar att först testa den äldsta personen i din familj för att komma så långt som möjligt i din forskning och att inte förlora värdefull tid att få den unika datan.

Exportera dina råa DNA-uppgifter från the 23andMe, Family Tree DNA, or AncestryDNA – en snabb och enkel process –och importera denna data till MYHeritage. Importerar du din data kommer detta möjliggöra direkta matchningar. Följ dessa instruktioner för att exportera din data och ladda upp den till MyHeritage: Hur kan jag ladda upp mina autosomala DNA test resultat?

Vänligen notera: Olika tjänster av DNA test testar olika set av SNP. Om du har testat ditt DNA genom mer än en av de tjänsterna nämnda ovan, rekomenderar vi att du laddar upp all data för större chans för bättre DNA-matchningar.