Hur beräknar MyHeritage en potentiell relation?

Vi beräknar den möjliga grad för en relation mellan varje par av en DNA matchning som baseras på de följande tre parametrarna och deras position i den genetiska koden.

Delat DNA: Visar procentandelen av DNA som överlappar mellan dig och den andra personen. Inom parentes kan du se längden på totalt delat DNA i centiMorgans (cM) — liksom meter eller miles, detta är den enhet som beskriver längden på DNA-segment. Att se hur mycket delat DNA som du och din matchning har gemensamt är det enklaste sättet att få en känsla av hur nära relaterade ni förmodligen är. Till exempel syskon delar ett genomsnitt av 50% av deras DNA, och procentandelen minskar då relationen blir mer avlägsen.

Delade segment: Ett segment är en bit av din DNA-sekvens. Du och din DNA matchning har ett visst antal av dessa segment gemensamma och några av dem är längre än andra. Ditt totala delade DNA med en annan person kan bestå av massor av små segment, några stora segment, eller någon kombination av båda.

Största segment: Bland de med olika storlek delade segmenten, kan längden på det största segmentet som du och den andra personen har gemensamt hjälpa dig identifiera sannolikheten för att ni faktiskt är relaterade. Ju längre det största segmentet är, desto högre är chansen att ni är relaterade. Att titta på längden på det största segmentet är också det enklaste sättet att se skillnaden mellan ett antal matchningar som alla visar samma möjligt relation.

Den potentiella relationen beräknas utifrån de genetiska resultaten som presenteras för dig. Även om flera matchningar kan komma att beskriva samma relation (till exempel 4e-6e kusin), kan de ändå skilja från varandra baserat på andra parameter. Därmed rekomenderar vi att du kollar alla parameter för att finna den matchning som stämmer bäst. Därefter kan du granska all tillgänglig släktforskningsinformation, och kontakta den matchande individen.