Kan någon annan jag granska mina DNA resultat?

Dina DNA resultat är integritetsskyddade och i säkert förvar.

Som webbansvarig (släktplatsskapare) kan du ladda upp DNA-filer för dig själv såväl som för dina släktmedlemmar och endast granska dessa filer.

En släktplatsmedlem kan ladda upp och granska bara sin egen DNA-fil. Släktplatsmedlemmen kan också se om filen redan laddats upp av den släktplatsansvarige.

Om du väljer att delta i DNA-matchningen kan du i framtiden besluta om du vill dela din DNA-information med potentiella släktingar potential (användare vilkas DNA information matchar dina).