DNA Matching

Vad betyder procentandelen för delade DNA?

Alla personer delar 99.9% av deras DNA sekvenser och endast resterande 0.1% innehåller skillnader från person till person. Delat DNA: Visar

Hur kan jag ladda upp mina autosomala DNA test resultat?

För att importera dina autosomala DNA test resultat från Family Tree DNA Family Finder, AncestryDNA eller 23andMe till MyHeritage följ

Hur kan jag ladda upp raw DNA-data för mina släktmedlemmar?

Som släktplatsansvarig kan du ladda upp DNA raw data av dina släktmedlemmar på din släktplats. Obs: Om du har inviterat en slä

Hur beräknar MyHeritage en potentiell relation?

Vi beräknar den möjliga grad för en relation mellan varje par av en DNA matchning som baseras på de följande tre parametrarna

Vem kan se mina resultat från DNA matchningen?

DNA Matchningar kan ses av personen som har laddat upp DNA-filen och även den person som DNA-filen var uppladdad för. Webadministratörer

Hur kan DNA-matchningar hjälpa mig i min släktforskning?

DNA Matching är en kraftfull ny tjänst, som utvecklats av MyHeritage för att hjälpa våra användare att hitta slä

Hur kan jag få bättre DNA-matchningsrsultat?

Varje person ärver olika segment från sina föräldrar. Därmed är varje persons DNA olika och de överlappande segmenten

Vem kan ladda upp DNA-filen med autosomala DNA-testresultat?

Som släktplatsansvarig (släktplatsskapare), kan du ladda upp DNA-filer både för dig själv såsom för dina slä

Om jag har mer än en medlemsprofil borde jag ladda upp mitt DNA-test på båda profiler?

Om du har mer än en medlemsprofil på MyHeritage och du har laddat upp DNA resultat från samma DNA test eller olika test till bådam

Måste jag ha ett familjeträd för att få DNA-matcningar?

Varje MyHeritage användare kan ladda upp sin DNA-fil till sin användarprofil, och få matchningar med andra MyHeritage användare som

Hur påverkar uppladdningen av min DNA fil min integritet?

Dina DNA resultat är integritetsskyddade och säkra. Som släktplatsansvarig (släktplatsskapare), kan du ladda upp DNA-filer för

Måste jag delta i DNA matchningar ifall jag laddar upp mina DNA data till MyHeritage?

Att delta i DNA-matchning är helt frivilligt. Du kan ladda upp dina DNA-data utan delta i den kommande DNA-matchningstjänsten genom att vä

Kan någon annan jag granska mina DNA resultat?

Dina DNA resultat är integritetsskyddade och i säkert förvar. Som webbansvarig (släktplatsskapare) kan du ladda upp DNA-filer fö

Kan jag be om att mina DNA data raderas?

Du kan närsomhelst radera dina DNA test resultat från MyHeritage genom att besöka din profilsida och via den nya DNA fliken klicka på